26 Okt BH, BSL 1-3, IGP 1-3

BH, BSL 1-3, IGP 1-3

Domare:

Figurant:

Provledare:

2 Nov Utställning

Anmälan till utställning:http://www.mgevents.se/index.php?option=com_exhibitioners&id=1245&exhibitioner_id=699&view=exhibition#newtabs-1


Anmälan till: MH, MT, IGP/BSL 1-3, FH 1–3 , IGP -FH görs på SBK Tävlings hemsida

Anmälan SBK Tävling>>>

Anmälan till Exteriörbeskrivning

Anmälan Uthållighetsprov

Anmälan Avelskorning