Träning i Sk Stehag 2021

Terminsavgiften för att vara med i en träningsgrupp är 300:- per termin. Har du gått någon av kurserna vi arrangerar under terminen så är nästkommande terminsavgift gratis. Har ni några andra tankar eller funderingar så tveka inte att höra av er till: info@skstehag.se


Tisadag: Öppen träning Klubbstugan är öppen ca. 17:30-21:00

Här är alla välkomna att deltaga som är medlemmar i klubben och är ett bra tillfälle att bjuda in nya personer till som är intresserade av att bli medlemmar.

Ansvariga: Torbjörn Svensson Tel: 0705-165215 Johann Bjarki Ragnarsson Tel: 0704-266202


Torsdagsgruppen 16:00-20:00

Detta är en träningsgrupp som tränar lydnad och skydd. Dom som tränar i gruppen tränar mot specifika mål, platserna är begränsade och ansvarig i gruppen styr över vilka personer som är lämpliga att ingå i den.

Ansvarig: Catarina Lasson 0725-469362


Lördagsgruppen: 10:00-16:00

Detta är en träningsgrupp som tränar lydnad och skydd. Dom som tränar i gruppen tränar mot specifika mål, platserna är begränsade och ansvarig i gruppen styr över vilka personer som är lämpliga att ingå i den.

Ansvarig: Henrik Gunnarsson Tel: 0735-314003


Lördagar Spårgruppen: 10:00-13:00

Detta är en grupp för alla medlemmar som vill spåra den riktar sig både till dig som är nybörjare och för dig som har erfarenhet.  

Ansvarig: Anne-Marie Victor Tel: 0708-752644


Söndagsgruppen: 10:00-17:00

Detta är en träningsgrupp som tränar lydnad och skydd. Dom som tränar i gruppen tränar mot specifika mål, platserna är begränsade och ansvarig i gruppen styr över vilka personer som är lämpliga att ingå i den.

Ansvarig: Catarina Lasson 0725-469362