• VICE ORDFÖRANDE
  • Henrik Gunnarsson                            
  • henrik@neoomi.se                         
  • 0735-314003  
  • SUPPLEANT
  • Fei Heinestam
  • fei.heinestam@gmail.com


VALBEREDNING


  • Sammankallande
  •        
  •                  
  •                                       

  • Ledamot                 
  • Anna-Lena Håkansson              
  • hakansson2005@gmail.com                             
  • 0702-464823                                           

  • Ledamot
  • Malin Eriksson                                                     
  • malin.a.karlsson@se.abb.com
  • 0733-444202

Revisorer


  • Torbjörn Svensson                     
  • sve.to@telia.com
  • 0702-4482339
  • Jan Persson                                                    
  • jan.a.persson@orklafoods.se
  • 0703-007499

Övriga


  • Träningsansvariga
  • Köket  • Prov/Tävling/Utbildning
  • Henrik Gunnarsson
  • henrik@neoomi.se
  • 0735-314003