MH 2023 hos Sk Stehag

Vi har Mh i stehag 6/6, 18/6, 23/7, 19/8,17/9 & 7/10Länk till Anmälan MH>>>

Är du intresserad av att göra ett MH test med din hund så fyll i formuläret här nedan så återkommer vi så fort vi har fått ihop tillräckligt många hundar för ett MH eller om vi får återbud på några redan planerade MH.

För ev. frågor eller bokning av MH (Uppfödar-grupp) vänligen kontakta:

Håkan Håkansson 
0703-349128 
hakansson2005@gmail.com

Nya anmälningsregler MH

Fr. o m 2014-01-01 gör man anmälan till MH digitalt via SBK-tävling.

Nedan finner du en länk till anmälan, klicka på den och gör din anmälan digitalt.

Mentalbeskrivning Hund (MH) Anmälningsavgift

Mentalbeskrivning Från 1 januari 2012 samma anmälningsavgift för utlandsägd hund som deltar på MH i Sverige som för svenskägd hund. 600 kr

Ovanstående avgift inbetalas till Bg nummer 5984-7004 snarast efter din anmälan

Mentalbeskrivning hund (MH)

Svenska Brukshundklubbens mentalbeskrivning hund (MH) beskriver din hunds beteenden och ger dig en bra bild av vem du har i andra änden av kopplet.

MH för alla hundraser registrerade i SKK

Mentalbeskrivning hund (MH) beskriver de beteenden, som genom forskning, visat sig vara starkt ärftliga. Under ett MH går hund och ägare igenom en bana med olika moment där dessa beteenden dokumenteras.

Alla hundägare med hundar registrerade i SKK har möjlighet att anmäla sin hund till MH och de ger hundägaren en bra bild av vem hunden är i andra änden av kopplet. Rätt att delta har även oregistrerad hund som ska provas i verksamheten för samhällsnyttiga hundar, efteruppvisande av intyg från utbildaren.

Svenska Brukshundklubben är en föregångare vad gäller att utveckla tester för att få bättre kunskap om hundars mentalitet. Resultaten från våra tester hjälper inte bara oss att förbättra vårt avelsarbete utan också forskningen att förstå hundars mentalitet.

MH har också rönt ett stort intresse utanför Sverige. MH är inget test där hunden blir godkänd eller underkänd, utan är en beskrivning som protokollförs.

Krav på hunden för att delta

Minst tolv månader gammal

Registrerad i SKK eller i av SKK erkänd utländsk kennelorganisation

ID-märkt

Vaccinerad enligt gällande regler

Vara fullt frisk och inte löpa

Hunden får inte vara utsatt för doping eller andra otillbörliga förhållanden