Valberedningen har ordet

Valberedningen var med på Sk Stehag styrelsemöte den 30/8 2023

Vi deltog på hela mötet.

Styrelsen var inte fulltalig utan ordförande Daniel och Ledamot Therese lämnat förhinder

Snuffi som är sjuk deltog via telefon.

Vi förhörde oss hur dom såg på arbetet i styrelsen och hur dom såg på hur dom vill vidareutveckla klubben.

Ordförande                               1år                    Nyval/omval

Vice Ordförande                      2år                    Nyval/omval                             Henrik står till förfogande

Kassör                                         2år                    1år kvar

Sekreterare                               2år                    Nyval/omval                             Håkan står till förfogande

Ledamot                                    2år                    1år kvar                                                               

Suppleant 1                               2år                    Nyval/omval                             Snuffi vill inte mer

Suppleant 2                               2år                    1år kvar                                                               

Vi i valberedningen vill ha förslag på personer som vill arbeta i styrelsen för Sk Stehag och vidareutveckla klubben.

Valberedningen består av.

Henrik Olsson

Andreas Kempff

Mikael Bonder                         

Städdag och medlemsmöte 29/10

Nu är hösten på intågande och söndagen den 29/10 kl. 10.00-14.00 är det dags för en arbetsdag för att göra fint på klubben. Samma dag kl. 14.00 kör vi ett medlemsmöte.

Alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till och att vara med på mötet, det finns alltid något man kan göra.

Allmän träning


Onsdag: Öppen träning Klubbstugan är öppen ca. 17:30-20:00

Här är alla välkomna att deltaga som är medlemmar eller vill bli det i klubben.

Detta är ett bra tillfälle att bjuda in nya personer som är intresserade av att bli medlemmar.

Ansvariga: Mikael Bonder 0703-505908 


Anmälan till: MH, MT, IGP/BSL 1-3, FH 1–3 , IGP -FH görs på SBK Tävlings hemsida

Anmälan SBK Tävling>>>

Anmälan till Exteriörbeskrivning

Anmälan Uthållighetsprov

Anmälan Avelskorning