Allmän träning

Måndag: Öppen träning Klubbstugan är öppen ca. 17:30-20:00

Här är alla välkomna att deltaga som är medlemmar eller vill bli det i klubben.

Detta är ett bra tillfälle att bjuda in nya personer som är intresserade av att bli medlemmar.

Ansvarig: Anne-Marie Victor Tel: 0708-752644


Onsdag: Öppen träning Klubbstugan är öppen ca. 17:30-20:00

Här är alla välkomna att deltaga som är medlemmar eller vill bli det i klubben.

Detta är ett bra tillfälle att bjuda in nya personer som är intresserade av att bli medlemmar.

Ansvariga: Mikael Bonder 0703-505908 


Anmälan till: MH, MT, IGP/BSL 1-3, FH 1–3 , IGP -FH görs på SBK Tävlings hemsida

Anmälan SBK Tävling>>>

Anmälan till Exteriörbeskrivning

Anmälan Uthållighetsprov

Anmälan Avelskorning