Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot beskedet om Håkan Håkanssons bortgång. Vi minns Håkan som en mycket god vän och stöttepelare i Sk Stehag. Han var en av grundarna till klubben, då Og Stehag, och har varit klubbens sekreterare sedan klubben startade. Dessutom ansvarig för att klubben hade utmärkt spårmark för såväl träning som tävling och att klubbstuga samt träningsplan hållits i utmärkt skick. Håkan har också varit ryggraden i klubbens MH verksamhet där han både arrangerade MH i stor omfattning och utbildning av figuranter. På klubbens utställningar och tävlingar var han väldigt aktiv funktionär.

Sydvatten

Sydvatten har i veckan varit på plats i Stehag för att göra undersökningar. Återställningen efter borrning har inte blivit optimal men kommer att fixas under mellandagar och vara färdig innan nyårsträningen.

Vi hade möte med Sydvatten i veckan och pratade bland annat om grind, belysningsstolpar, återplantering av träd och anslutning av stugan till kommunalt VA.

Ingen byggnation kommer att ske under 2024 utan kommer att påbörjas under 2025 och ske i etapper så att vår verksamhet påverkas så lite som möjligt.

Vi har fått ett preliminärt förslag som ligger uppe på Sk Stehags slutna facebooksida. Om ni vill ha tillgång till ritningen eller har några funderingar hör ni av er till Fei via mail på fei.heinestam@gmail.com

Mvh arbetsgruppen
Andreas Kempff, Fei Heinestam, Henrik Olsson, Håkan Håkansson och Kjell Hellqvist

Valberedningen har ordet

Städdag och medlemsmöte 29/10

Allmän träning


Onsdag: Öppen träning Klubbstugan är öppen ca. 17:30-20:00


Anmälan SBK Tävling>>>